ક્રોમમાં ઇન્કોગ્નિટો મોડનો શોર્ટકટ બનાવો!

x
Bookmark

ઇન્ટરનેટ પર આપણે જે કોઈ વેબસાઇટની મુલાકાત લઈએ લગભગ એ દરેક વેબસાઇટ આપણા બ્રાઉઝર મારફત કમ્પ્યુટરમાં કૂકિઝ ઇન્સ્ટોલ કરતી હોય છે. દરેક કૂકી ખરાબ નથી હોતી પરંતુ જો તમે ઇન્ટરનેટ પર સતત તમારું પગેરું દબાવવામાં ન આવે તેવું ઇચ્છતા હો તો બ્રાઉઝરના ઇનકોગ્નિટો મોડનો ઉપયોગ કરી શકો.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

2 COMMENTS

    • Thanks for pointing out!! Corrected! Please do point out such and other mistakes!
      આપણા દરેક લેખ પહેલાં મેગેઝિન માટે અન્ય ફોન્ટમાં તૈયાર થાય છે અને પછી વેબસાઇટ માટે યુનિકોડમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ રીતે ન, થ, પ વગેરે ક્યાંક ક્યાંક ઊડી જાય છે.
      છતાં, વિશેષ કાળજી રાખવી જરૂરી છે.

Leave a Reply to Editor Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here