પ્રતિભાવ

આજે જ મેં ‘સાયબરસફર’ વેબસાઇટ વિશે જાણ્યું! આખી સાઇટ જોતાં થોડો સમય લાગશે, પરંતુ વેબસાઇટ ખરેખર બહુ ઉપયોગી છે, અદભુત છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર!!

– વર્ષાબેન દોશી, મુંબઈ

અદભુત મેગેઝિન બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.

– કૌશિક રાદડિયા, ગોંડલ

આપની વેબસાઇટ ખરેખર ખૂબ જ સરસ છે.

– તેજસ ચૌધરી, અરવલ્લી

જેમણે આ ‘સાયબરસફર’ વેબસાઇટ બનાવી છે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જે અમને ઇન્ટરનેટ તથા કેરિયર ગાઈડ વિશે નોલેજ પાવર પૂરું પાડે છે. ખરેખર વેબસાઇટ અદભુત છે.

– નિર્મલ ગોસાઈ, જામનગર

‘સાયબરસફર’ મેગેઝિન સાદી સરળ ભાષામાં ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન પીરસે છે. મેગેઝિનમાં સમાવાતા લેખો નવીનતાસભર હોય છે.

– કૌમિલ ભટ્ટ, ભાવનગર

‘સાયબરસફર’ જેવા મેગેઝિનની ભેટ આપવા બદલ આભાર! હું પહેલા અંકથી જોડાયેલો છું અને દરેક અંક સાચવીને રાખ્યા છે.

– કમલેશ પરમાર, રાજકોટ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here