એક વાતે લગભગ આખી દુનિયા સંમત થાય છે કે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થશે તો પરંપરાગત રીતે લડાશે નહીં. મોટા ભાગે એ સાયબરવોર હશે.

પરંપરાગત યુદ્ધ, જેમાં જીવતાજાગતા સૈનિકો રણમેદાનમાં એકમેકની સામે આવી જાય અને સાયબરવોર, જેમાં બે દુશ્મન દેશની સાયબરઆર્મી ફક્ત કમ્પ્યુટર પર એકમેકની સામે લડે – આ બે છેડા વચ્ચેની એક શક્યતા પણ વિકસી રહી છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here