માઇન્ડ મેપિંગ શીખવું છે?

આ કળા તમને ઘણી બધી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે તમારી વિચારશક્તિ કેટલીક ધારદાર છે? કોઈ પણ બાબત વિશે, ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો ‘એનાલિટિકલ થિંકિંગ’ કે ‘ક્રિટિકલ થિંકિંગ’ કરી શકો છો? 

x
Bookmark

તમારી વિચારશક્તિ કેટલીક ધારદાર છે? કોઈ પણ બાબત વિશે, ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો ‘એનાલિટિકલ થિંકિંગ’ કે ‘ક્રિટિકલ થિંકિંગ’ કરી શકો છો?

એક સાવ સાદો દાખલો લઈએ. વેકેશન પડી ગયું છે. માની લો કે તમે હવે ટુરનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો. હવે? શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? ટ્રેન કે ફ્લાઇટમાં ટિકિટ મળશે કે નહીં, ત્યાંથી? કે પછી ક્યાં ફરવા જવું છે, ત્યાંથી? કોઈ પેકેજ ટુરમાં જઈશું તો કેટલો ખર્ચ થશે? જાતે ઓનલાઇન સાઇટ્સ પર હોટેલ, ટ્રેન/ફલાઇટનું બુકિંગ કરીએ તો? પહેલાં કોઈ એક સ્થળનું બુકિંગ કરાવ્યું, ને પછી ત્યાંથી આગળનું બુકિંગ ન મળ્યું તો?

થોડો સમય હોય તો ફરી એક વાર ઉપરનો ફકરો વાંચી જાઓ. બધી વાતો એકમેક સાથે ભારે ગૂંચવણભરી રીતે સંકળાયેલી છે. આખી વાતમાં જવાબો જેટલા અગત્યના છે, એટલા જ સવાલો છે!

પોસાય એવું હોય ને પેકેજ ટુરમાં જોડાઈ જાઓ તો કશું વિચારવાનું રહેતું નથી, પણ સ્કૂલનાં ટાબરિયાંની જેમ ટુર મેનેજરની આંગળી પકડીને પ્રવાસ કરવો તમને ગમતો ન હોય, પણ સાથોસાથ વેકેશનના મજાના દિવસોમાં પરિવારને હેરાન  કરવો હોય તો ઉપર લખેલા બધા ને એનાથી પણ વધુ કેટલાય સવાલો થવા જોઈએ.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here