લિનોવો ફોન્સમાં માઇક્રોસોફ્ટની એપ્સ

તાજેતરમાં માઇક્રોસોફ્ટ અને લિનોવો કંપનીએ જોડાણ કર્યું છે અને તેના પગલે લિનોવોના એન્ડ્રોઈડ સ્માર્ટફોન્સમાં માઇક્રોસોફ્ટની વિવિધ એપ્સ જેમ કે, ઓફિસ, વનડ્રાઈવ અને સ્કાઈપ પહેલેથી ઈન્સ્ટોલ્ડ હશે.

ગયા વર્ષે માઇક્રોસોફ્ટે સેમસંગ સાથે પણ આ પ્રકારનું જોડાણ કર્યું હતું અને સેમસંગના અમુક સ્માર્ટફોન અને ટેબ્લેટ્સમાં માઇક્રોસોફ્ટની વિવિધ એપ્સ પ્રિ-ઈન્સ્ટોલ્ડ હોય તેવી શરૂઆત કરી હતી. માઇક્રોસોફ્ટના વિન્ડોઝ ફોન સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં પગ જમાવી શક્યા નથી એટલે હવે કંપનીએ એન્ડ્રોઈડ ફોનમાં પોતાની એપ્સથી લોકો સુધી પહોંચવાની કોશિષ શરૂ કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here