ફેસબુકમાં આપણું એકાઉન્ટ ડિલીટ કઈ રીતે કરી શકાય?

સવાલ મોકલનારઃ રાકેશ શાહ, કોડિનાર

આ સવાલ અગાઉ પણ પૂછાયો છે અને મે ૨૦૧૫ અંકમાં તેનો વિસ્તૃત જવાબ અપાયો છે, છતાં ટૂંકમાં જાણી લઈએ…

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here