યુએસબી ડ્રાઇવ કમ્પ્યુટરમાં નાખ્યા પછી ડીટેક્ટ થતી નથી. શું થઈ શકે?

સવાલ લખી મોકલનારઃ કિશોર મજમુદાર, પાટણ

પેન ડ્રાઇવ કમ્પ્યુટરના સ્લોટમાં નાખ્યા પછી આપણે અગાઉથી પસંદ કરેલા વિકલ્પો મુજબ બેમાંથી એક વાત થવી જોઈએ – કાં તો એક વિન્ડો ઓપન થાય, જેમાં પેન ડ્રાઇવ ડિટેક્ટ થઈ ગયા પછી શા પગલાં લેવાં છે તે પૂછવામાં આવે, અથવા આપણે વિન્ડોઝ એક્સપ્લોરરમાં માય કમ્પ્યુટરમાં જઈએ એટલે એક નવી ડ્રાઇવ તરીકે યુએસબીનો વિકલ્પ જોવા મળે.

પેન ડ્રાઇવ કમ્પ્યુટરના સ્લોટમાં નાખ્યા પછી આ બે બાબતમાંથી કશું ન થાય તો બે જ શક્યતા છે, પેન ડ્રાઇવ કરપ્ટ થઈ હોય અથવા તેને ખોટી રીતે ફોર્મેટ કરવામાં આવી હોય. આના એક ઉપાય તરીકે…

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here