સોફ્ટવેર અને આઇ.ટી. ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રાથમિક સૂચનો

x
Bookmark

‘અત્યારે જમાનો આઇ.ટી.નો છે’ વાતવાતમાં આપણે આવું સાંભળીએ છીએ, પણ આ સતત વિકસતા ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓને જ પૂરતી જાણકારી ન હોય તો તેમના વાલીને તો ક્યાંથી હોય! અહીં એમની પ્રાથમિક ગૂંચવણો ઉકેલવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

આગળ શું વાંચશો?

  • સોફ્ટવેર અને આઈ.ટી.ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા માટે
  • સોફ્ટવેર અને આઈ.ટી. ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા માટે ધોરણ ૧૨માં વિજ્ઞાનપ્રવાહ લેવો પડે?
  • શ્રેષ્ઠ વિદ્યાશાખા કઈ?
  • ખાનગી કલાસીસમાં અભ્યાસ કરવાનો વિકલ્પ કેવો રહે?
  • કોલેજ કે યુનિવર્સિટીની પસંદગી કરતી વખતે શું કાળજી રાખવી?
  • સારી કોલેજ કે વિદ્યાશાખામાં પ્રવેશ પ્રવેશ મેળવી લીધા પછી શું ધ્યાન રાખવું પડે?
  • આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી માટે કઈ ટેકનોલોજી શ્રેષ્ઠ છે?

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here