કારકિર્દીનો એક વિકલ્પ: ટેક્નિકલ રાઇટિંગ

ગુજરાતમાં આઇટી ક્ષેત્ર સતત વિકસી રહ્યું છે, પણ આઇટીમાં કરિયર એટલે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ એવી માન્યતા થઈ પડી છે. વાસ્તવમાં આ ક્ષેત્રમાં જુદી જુદી ઘણી રીતે કારકિર્દી વિક્સાવી શકાય છે. શ્રી રોશન રાવલે તેમના આ બીજા લેખમાં ગુજરાતમાં ઓછી જાણીતી ટેકનિકલ રાઇટિંગની વાત આલેખી છે.વાચકો તેમના સવાલો રોશનભાઈને કે ‘સાયબરસફર’ને મોકલી શકે છે. – સંપાદક

આગળ શું વાંચશો?

  • ટેકનિકલ રાઈટર કેવી રીતે બની શકાય?
  • ટેકનિકલ રાઈટર અન્ય શું કામગીરી બજાવી શકે?
  • ટેકનિકલ રાઈટરની કારકિર્દીમાં વિકાસની તકો છે?
  • ટેકનિકલ રાઈટર માટે ગુજરાતમાં કેવી તકો છે? ફ્રીલાન્સિંગની તકો કેવી હોય છે?
  • સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ કંપની
  • સર્વિસીસ કંપની
  • ટેકનિકલ રાઈટર તરીકેની તકો અને પગાર ધોરણ કેવા હોય છે?

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
SHARE
મલ્ટિનેશનલ આઇટી કંપનીમાં એચઆર પ્રોફેશનલ તરીકેના અનુભવ પછી રોશન રાવલ હવે કેનેડા સ્થાયી થયા છે. ‘સાયબરસફર’માં રોશને આઇટી ક્ષેત્રે કારકિર્દીનાં વિવિધ પાસાંની સરળ સમજ આપતી કોલમ લખી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here