એક બ્રાઉઝરમાં એકથી વધુ ઈ-મેઇલ એકાઉન્ટમાં કેવી રીતે સાઇન-ઇન થઈ શકાય?

x
Bookmark

મોટા ભાગના લોકોની આ સમસ્યા છે કેમ કે તેઓ એકથી વધુ ઈ-મેઇલ આઇડી ધરાવતા હોય છે. જુદાં જુદાં ઈ-મેઇલ આઇડી હોવાનાં દરેક માટે અલગ અલગ કારણો હોય છે, પણ સામાન્ય રીતે એવું બનતું હોય છે કે આપણું એક મુખ્ય ઈ-મેઇલ આઇડી હોય છે જેનો આપણે નિયમિત ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તેની સાથોસાથ બીજાં ઈ-મેઇલ એકાઉન્ટ જરુર મુજબ જોવાં જરુરી હોય છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here