ઇન્ટરનેટનો ફેલાવો કેટલો?

ઇન્ટરનેટનો કોઈ એક માલિક નથી એટલે, પરીકથાના રાજકુમારની જેમ સતત વધતા આ જીનનો ફેલાવો કેટલો એ ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે, પણ ઇન્ટરનેટની પાયાની જ‚રિયાત સમાન ડોમેઇન રજિસ્ટ્રેશન સાથે સંકળાયેલી કેટલીક કંપનીઓની વિગતો પરથી કંઈક અંદાજ મળી શકે છે. એક અગ્રગણ્ય સાઇટ મેશેબલ પર એકઠી કરાયેલી આ વિગતો ખરેખર રસપ્રદ છે.

(૧) અત્યારે પણ રજિસ્ટર્ડ હોય એવું સૌથી જૂનું યુઆરએલ છે (symbolics.com),, જે માર્ચ ૧૫, ૧૯૮૫માં નોંધાયું હતું. એ જ વર્ષે નોંધાયેલાં બીજાં, જાણીતી કંપનીઓનાં યુઆરએલ હતાં xerox.com

(૨) આપણે ડોમેઇન નોંધાવવું હોય તો તે માટે ડોમેઇન રજિસ્ટ્રાર કંપની પાસે જવું પડે. કુલ ડોમેઇન્સના લગભગ ત્રીજા ભાગનાં ડોમેઇન્સ ગોડેડી નામની આવી એક કંપની પાસે નોંધાયેલાં છે!

(૩) ડોમેઇનમાં ડોટ પછી જે આવે એને ટોપ લેવલ ડોમેઇન (ટીએલડી) કહેવાય, જેમ કે .કોમ, .ઓર્ગ વગેરે. આવાં કુલ ૩૨૪ પ્રકારનાં ટીએલડી છે, જે મોટા ભાગે જે તે દેશનાં ટીએલડી છે.

(૪) ૨૦૦૯માં મહિનાદીઠ ૩૭ લાખ નવાં યુઆરએલ નોંધાયાં હતાં, ૨૦૦૧માં તે ૨૧ ટકા વધીને ૪૫ લાખ થયાં. મતલબ કે નેટ વધુ ઝડપથી વિસ્તરે છે!

(૫) ઇન્ટરનેટ કેટલું વિસ્તર્યું છે એનો ચોક્કસ અંદાજ કાઢવો મુશ્કેલ છે. ૧૯૯૫માં ૧૫,૦૦૦ યુઆરએલ હતાં તે હવે ૩૫ કરોડ થયાં.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here