તપાસો તમારી વર્ડની આવડત

    કાગળ ને પેનથી થઈ શકે એવાં ઘણાં ખરાં કામ હવે માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીના વર્ડ પ્રોગ્રામમાં થય છે. આ પ્રોગ્રામી કેટલીક પાયાની બાબતો વિશે તમે કેટલુંક જાણો છો? તપાસી જુઓ!

    Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here