મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર 25, 2018
Home Career Guide

Career Guide

આઇટીનું ક્ષેત્ર જેટલું ઝડપથી વિકસે છે એટલું જ ઝડપથી બદલાય પણ છે. આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી વિશેના સવાલો, ગૂંચવણો, મૂંઝવણો વગેરેનું આ વિભાગમાં મુદ્દાસર માર્ગદર્શન મળશે.

આ વિભાગના મોટા ભાગના લેખ આઇટી કંપનીઝમાં એચઆર પ્રોફેશનલ રહી ચૂકેલા અને હવે કેનેડામાં સ્થાયી થયેલા રોશન રાવલે લખેલા છે.


Shopping Cart
There are no products in the cart!
X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.