આજનું આપણું વિશ્વ જુદા જુદા અનેક વળાંકો, ઉતાર-ચઢાવોમાંથી પસાર થઈને આજના તબક્કે પહોંચ્યું છે. જાણીતા પત્રકાર ઉર્વીશ કોઠારીની કલમે, મુખ્યત્વે ટેક્નોલોજીના સંદર્ભે, આવી કેટલીક ઐતિહાસિક ઘટનાઓની ટૂંકી, પણ તલસ્પર્શી સમજ મળે છે આ લેખોમાં.

નીચે વધુ લેખ જુઓ

Advertisement

નીચે વધુ લેખ જુઓ

Advertisement
Advertisement

ઇન્ટરનેટ, સ્માર્ટફોન કે કમ્પ્યુટરના ઉપયોગ સંબંધિત નાની કે મોટી વાતો તમને ગૂંચવે છે?
તમારા મનમાં રમતા સવાલોના, સરળ, મુદ્દાસર જવાબ મળશે અહીં!

નીચે વધુ લેખ જુઓ

Advertisement

નીચે વધુ લેખ જુઓ

Advertisement
Advertisement

ઇન્ટરનેટ, સ્માર્ટફોન કે કમ્પ્યુટરના ઉપયોગ સંબંધિત નાની કે મોટી વાતો તમને ગૂંચવે છે?
તમારા મનમાં રમતા સવાલોના, સરળ, મુદ્દાસર જવાબ મળશે અહીં!

નીચે વધુ લેખ જુઓ

Advertisement

નીચે વધુ લેખ જુઓ

Advertisement
Advertisement
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.