અંક-093, નવેમ્બર 2019

November 2019

આ અંકમાં વાંચો…

સ્વાગત
એરાઉન્ડ ધ વેબ
કરિયર ગાઇડ સાયબર સેફ્ટી એપ્સ અપડેટ્સ સોશિયલ મીડિયા સ્માર્ટ ગાઈડ રિવાઇન્ડ

‘સાયબરસફર’ના સંપર્કમાં રહો

‘સાયબરસફર’ તરફથી વિવિધ ઉપયોગી અપડેટ્સ મેળવવા માટે આ નંબર ઉપર આપનું નામ અને જિલ્લો વોટ્સએપ કરો 
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.